ALL I AM

INTEGRITETSPOLICY

INTEGRITETSPOLICY OCH COOKIEPOLICY

Behandling av personuppgifter på We are Beauty AB, 20 april 2021

För We are Beauty AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Genom att godkänna policyn i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

 

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT OCH VAD ÄR EN BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

We are Beauty AB, org. nr 559269-6255, med adress C/o Perfect Day Media, Sturegatan 16114 36 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du skickar till oss. Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande mailadress: gdpr@allIambeauty.com

 

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG OCH VARFÖR?

Vi behandlar i huvudsak ditt; Namn, Personnummer, Adress och kontaktuppgifter, Betalningsuppgifter, Kontoinformation, IP-adress och information om din användning av Bolagets webbplats. Information om besöksstatistik vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av och hur du interagerar med våra nyhetsbrev. Uppgifter om dina inköp

We are Beauty samlar in personuppgifter som du i första hand själv lämnar direkt till oss, till exempel när du gör beställningar eller registrerar dig på webbsidan, kontaktar kundservice, prenumererar på nyhetsbrev eller lämnar ut dem i vår butik eller salong. Uppgifter samlas även in genom cookies för att kunna administrera dina köp och för att förbättra din användarupplevelse.

Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss.

 

 

HUR ANVÄNDER VI DINA UPPGIFTER?

We are Beauty behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som i så fall anges vid tidpunkten för inhämtningen:

Möjliggöra kundtjänstkommunikation och ge god service på dina frågor du har till oss som kund

Hantera din beställning och administrera ditt användarkonto/kundprofil

Genomföra analyser av beställningar och utföra utskick av nyhetsbrev och SMS-utskick med erbjudanden - generella och riktade.

Genomföra analyser och marknadsundersökningar

Analysera ditt beteende på vår webbsida för att utveckla, leverera och förbättra våra webshop och dess tjänster

Analysera vilka av våra varor du är intresserad av, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med, uppgifter om dina inköp för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig. Denna information kan vi därefter komma att överlåta till våra samarbetspartners. Detta sker då helt anonymiserat

Kunna skicka information och marknadsföring via sociala medier, då du har en aktiv kundrelation med oss. Observera att du när som helst kan tacka nej till detta.

Kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för eller sökt efter på vår webbshop

Skicka viktiga meddelanden om förändringar i våra villkor och policyer

Kunna fullgöra rättsliga förpliktelser till exempel avseende krav i bokföringslagen

 

AKTÖRER SOM ÄR SJÄLVSTÄNDIGT PERSONUPPGIFTSANSVARIGA

We are Beauty kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part såsom till, samarbetspartners, personuppgiftsbiträden samt leverantörer av kort- och kommunikationstjänster i marknadsföringssyfte och för att fullgöra vår förpliktelse mot dig. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess. 

Tredje part som We are Beauty lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund eller Kontoinnehavare får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra We are Beauty och We are Beauty’s samarbetspartners och tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till We are Beauty’s avtal med dig som kund eller kontoinnehavare.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

 

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

I och med att du lämnar uppgifter till We are Beauty ger du din tillåtelse till att We are Beauty registrerar, lagrar och behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. We are Beauty kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss, dvs så länge du inte har avregistrerat ditt konto hos We are Beauty. Vi kommer även att rensa bort och i vissa fall anonymisera personuppgifter för kunder som inte längre är aktiva. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

 

VAD ÄR DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

  • Om du begär radering av personuppgifter kan vi inte alltid tillmötesgå din begäran bland annat om:
  • Uppgifterna är nödvändiga för att tillhandahålla den tjänst eller produkt du har beställt

Vi har tvingande berättigade skäl att behålla dina personuppgifter som överväger ditt integritetsintresse.

Personuppgifterna måste sparas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Du har även rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling:

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Till exempel genom att invända mot att dina uppgifter används för marknadsföringsändamål. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund antingen direkt genom informationen i utskicken eller genom vår kundtjänst eller inloggad på Mina sidor där du även kan begära ut och radera dina personuppgifter helt.

Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

Om dina uppgifter behandlas på grund av att du har lämnat ditt samtycke till sådan behandling har du när som helst rätt att återkalla det samtycket.

 

HUR SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi arbetar med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

 

KLAGOMÅL TILL TILLSYNSMYNDIGHETEN

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

 

LÄNKAR PÅ WEBBSIDAN

Webbsidan kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Sekretess- och integritetspolicy omfattar endast webbsidan. När du länkas till annan webbplats uppmanas du därför att läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. We are Beauty ansvarar inte för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

 

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICY

We are Beauty förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i integritetspolicyn i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att t.ex. uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen.

 

KONTAKTA OSS VID FRÅGOR OM HUR VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER.

För ytterligare information om personuppgiftshantering, eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

We are Beauty AB

C/O Perfect day Media

Sturegatan 16, 114 57 Stockholm

Mail: gdpr@allIambeauty.com

 

INFORMATION OM COOKIES

We are Beauty använder cookies för att förbättra din kundupplevelse och ge dig relevant information och erbjudanden. Cookies är små textfiler som om sparas på din dator och som gör det möjligt att behålla din anslutning till webbplatsen.  Cookies används för vissa funktioner som förbättrar webbsidan för dig som användare eller ger oss statistik om användandet av sajten. Genom att godkänna We are Beauty allmänna villkor och/eller denna Sekretess- och integritetspolicy och/eller använda We are Beauty webbsida samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av det under säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Observera att det när som helst går att manuellt radera cookies från din hårddisk.

 

HUR TAR MAN BORT COOKIES?

Om du inte vill använda cookies kan du stänga av det under fliken inställningar i din webbläsare (se webbläsarens hjälpsidor för mer information). I webbläsaren kan du även radera tidigare lagrade cookies från webbplatser du besökt.